Vanwege een update in het bibliotheeksysteem kan het voorkomen dat je problemen ervaart in de Bibliotheek Wise App, Mijn Bibliotheek-omgeving en de online catalogus. Vragen of hulp nodig? Vind hier het antwoord op je vraag, of neem contact op met onze Digitale Hulplijn of met onze klantenservice.

Beleidsplan

In de bibliotheek is iedereen welkom!

De bibliotheek gaat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen elkaar verstaat, begrijpt én accepteert. Met een open blik op de wereld, zonder vooroordelen. Een samen­leving waarin iedereen mee kan doen en zich persoonlijk kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Daarom bieden we iedereen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en te groeien, kennis op te doen en uit te wisselen en (digi)taalvaardiger te worden. Met aantrekkelijke plekken om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en laagdrempelige toegang tot kennis, informatie en vermaak. Of om er gewoon te mogen zijn.

1 | Waar komen we vandaan en waar willen we heen?

De afgelopen beleidsperiode (2020-2024) hebben we de beweging gemaakt van aanbod naar vraag. We voerden gesprekken met onze bezoekers, deden doelgroeponderzoek en analyseerden data. Op basis daarvan hebben we ons aanbod verbeterd. Onze nieuwe bibliotheken zijn steeds meer ingericht als huiskamer van een stad, wijk of dorp in multifunctionele accommodaties. Samen met lokale partners brengen we ons aanbod dichtbij de inwoners – vaak ook buiten onze muren, naar plekken waar zij zich bevinden.

Impact maken
De komende beleidsperiode gaan we impactgericht werken. We concentreren ons op maatschappelijke problemen en zoeken naar oplossingen die de levens van inwoners uit ons werkgebied positief beïnvloeden. We denken niet langer in ‘leden’, maar in ‘actieve en verbonden gebruikers’ van onze bibliotheken. We richten ons op gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. Ook zijn we aanjager van de maatschappelijke dialoog. Daarnaast onderzoeken we hoe we het effect van onze inspanningen beter meetbaar kunnen maken. Zodat we van zo groot mogelijke betekenis zijn voor onze doelgroepen. 

Gemeentes
Bibliotheek Gelderland Zuid werkt voor zes gemeentes: Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe.

2 | Onze doelgroepen

Iedereen is welkom in de bibliotheek. We richten ons echter in het bijzonder op de doelgroepen waar we het meest voor kunnen betekenen vanuit onze missie, visie en impactdoelen:
• Jeugd & jongeren (0-18 jaar)
• Mensen met een leerbehoefte op (digi)taal gebied
• Volwassen lezers
• Bezoekers

3 | Onze partners

We kunnen onze impactdoelen alleen realiseren door samen te werken met onze partners:gemeentes, maatschappelijke en culturele organisaties, onderwijsinstellingen, dorps- en wijkraden en vrijwilligersorganisaties.

We kiezen voor samenwerkingen waarin we elkaar versterken en aanvullen. 

4 | Onze impact

Onze impactdoelen: waar gaan we verschil maken?

In de komende beleidsperiode gaan we impactgericht werken. Ook onderzoeken we hoe we het effect van onze inspanningen meetbaar kunnen maken. Zodat we de juiste dingen doen en op het juiste moment voor de juiste doelgroep van betekenis zijn. 

 • Impactdoel 1: Ontwikkeling Jeugd

  Ieder kind en iedere jongere heeft dezelfde kansen om zich te ontwikkelen tot een (digi)taalvaardige, nieuwsgierige en geïnformeerde burger. 

   

 • Impactdoel 2: Taal & digitale groei

  Iedere volwassene kan meedoen in de talige en digitale samenleving.

   

 • Impactdoel 3: Kennis, ontmoeting & verblijf

  De bibliotheek is voor iedereen een prettige plek om te verblijven, anderen te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

   

 • Impactdoel 4: Ontspanning, verdieping & verrijking

  Iedereen heeft fysiek en digitaal, zonder drempels, toegang tot inspirerende literatuur en cultuur om zich te ontwikkelen en te vermaken.